Логотип
УТОС 2017
10003 м. Житомир, вул. 8 Березня, 13
+38 (0412) 24-28-36
utos_zh@ukr.net
Про підприємство


   Підприємство об’єднання громадян Житомирське учбово-виробниче підприємство Українського Товариства Сліпих створено як підприємство всеукраїнської  громадської організації інвалідів.

    Основною метою діяльності підприємства є:

-   працевлаштування інвалідів по зору І та II групи з врахуванням охорони залишкового зору, слуху, дотику та інших компенсаторних можливостей сліпих шляхом розробки спеціальної технології та впровадження тифлотехнічних засобів промислового та культурно-побутового призначення;

-   навчання інвалідів по зору І та II групи всім посильним для них професіям та технологічним операціям;

- працевлаштування інвалідів по зору у відповідності з рекомендаціями,  розробленими  науково-дослідними інститутами  та  іншими компетентними    установами    і організаціями;

-   організація надомної праці для інвалідів по зору;

-   створення умов для зацікавлення кожного працівника в ощадливому та   господарському   використанні   матеріалів, обладнання та майна підприємства;

- розвиток та підвищення ефективності виробництва, його інтенсифікація, збільшення прибутку на основі використання досягнень  науки і техніки,  зростання продуктивності праці, збереження ресурсів;

- зміцнення трудової дисципліни, створення умов для залучення кадрів, матеріальне та моральне   заохочення, удосконалення форм та систем оплати праці;

- раціональне використання та підвищення ефективності капіталовкладень, повне використання виробничих потужностей;

- виконання зобов’язань по  поставках  продукції  у відповідності з укладеними господарськими угодами;

-  удосконалення планування, керування, господарського розрахунку;

-   соціальний розвиток колективу, створення інвалідам по зору, всім працюючим безпечних, здорових умов праці;

-   поліпшення оточуючого природного середовища;

- створення умов для розвитку самоврядування трудового колективу, що сприяють особистій зацікавленості кожного працівника в результатах господарської діяльності підприємства та Товариства в цілому.


УТОС