10003 м. Житомир, вул. 8 Березня, 13
+38 (0412) 24-28-36 utos_zh@ukr.net

Про підприємство

Підприємство об’єднання громадян Житомирське учбово-виробниче підприємство Українського Товариства Сліпих створено як підприємство всеукраїнської  громадської організації інвалідів.

Основною метою діяльності підприємства є:

—   працевлаштування інвалідів по зору І та II групи з вра­хуванням охорони залишкового зору, слуху, дотику та інших компенсаторних можливостей сліпих шляхом розробки спеціальної технології та впровадження тифлотехнічних засобів промислового та культурно-побутового призначення;

—   навчання інвалідів по зору І та II групи всім посильним для них професіям та технологічним операціям;

— працевлаштування інвалідів по зору у відповідності з рекомендаціями,  розробленими  науково-дослідними інститутами  та  іншими компетентними    установами    і організаціями;

—   організація надомної праці для інвалідів по зору;

—   створення умов для зацікавлення кожного працівника в ощадливому та   господарському   використанні   матеріалів, обладнання та майна підприємства;

— розвиток та підвищення ефективності виробництва, його інтенсифікація, збільшення прибутку на основі використання досягнень  науки і техніки,  зростання продуктивності праці, збереження ресурсів;

— зміцнення трудової дисципліни, створення умов для залучення кадрів, матеріальне та моральне   заохочення, удосконалення форм та систем оплати праці;

— раціональне використання та підвищення ефективності капіталовкладень, повне використання виробничих потужностей;

— виконання зобов’язань по  поставках  продукції  у відповідності з укладеними господарськими угодами;

 —  удосконалення планування, керування, господарського розрахунку;

—   соціальний розвиток колективу, створення інвалідам по зору, всім працюючим безпечних, здорових умов праці;

—   поліпшення оточуючого природного середовища;

— створення умов для розвитку самоврядування трудового колективу, що сприяють особистій зацікавленості кожного працівника в результатах господарської діяльності підприємства та Товариства в цілому.